در اولین دوره جامع روش‌های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران انجام شد؛

برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط اعضای گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی

۰۱ شهریور ۱۴۰۲ | ۱۱:۳۷ کد : ۲۴۸۹۷ اخبار دانشکده ها
تعداد بازدید:۵۵۰
کارگاه‌های آموزشی توسط اعضای گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی در بازه زمانی ۲۵ تا ۲۸ مرداد سال همزمان با اولین دوره جامع روش‌های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران برگزار شد.
برگزاری کارگاه‌های آموزشی توسط اعضای گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی

به گزارش روابط عمومی و اطلاع رسانی دانشگاه بیرجند، اولین دوره جامع روش های علمی تولید، فرآوری، بسته بندی، صادرات و بازار سرمایه زعفران توسط شرکت کشاورزی صنعتی زعفران سحرخیز (مرکز آموزش عالی علمی کاربردی سحرخیز) با مشارکت علمی گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی دانشگاه بیرجند برگزار شد. در این همایش که با حضور محققان، کشاورزان و دانشجویان برگزار شد، دکتر حسین حمامی و دکتر حمیدرضا فلاحی اعضای گروه پژوهشی گیاه و تنش های محیطی دانشگاه بیرجند 9 دوره آموزشی برگزار شد.
 دوره‌های آموزشی گیاهشناسی، خاستگاه و پراکنش زعفران، اکولوژی و سازگاری فرهنگی تولید زعفران،مدیریت آبیاری مزارع زعفران، مدیریت تغذیه‌­ای مزارع زعفران، آشنایی با استانداردها و مراحل اخذ مجوز تولید زعفران ارگانیک و قوانین و مقررات تولید زعفران ارگانیک شش دوره برگزار شده توسط دکتر حمیدرضا فلاحی است. همچنین دوره‌های آموزشی مدیریت بیماری‌های گیاهی در زعفران،  مدیریت آفات در زعفران و مدیریت علف‌های هرز در زعفران توسط دکتر حسین حمامی برگزار شد.

آخرین ویرایش۰۷ شهریور ۱۴۰۲