همایش ملی اعجاز علمی در قرآن کریم

تاریخ : ۲۸ فروردین ۱۴۰۲

همایش ملی اعجاز علمی در قرآن کریم

بخش اول: نجوم شناسی و فلک الافلاک 
۲۸ فروردین | ساعت 13 الی 15
سالن دانشکده فنی و مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی، طبقه چهارم

بخش دوم: علوم پزشکی، جنین شناسی، ژنتیک 
۲۹فروردین | ساعت 13 الی 15
سالن توانمندسازی دانشگاه علوم پزشکی