سرکارخانم نجمه خدمتی

 کسب مدال طلای بازی های همبستگی کشورهای اسلامی در باکو را

به شما تبریک عرض نموده و کسب موفقیت های روز افزون را برای شما آرزومندیم.

 

ادامه مطلب