سرکار خانم دکتر مرضیه ثاقب جو

بدینوسیله انتخاب شما را به عنوان استاد نمونه دانشکده علوم ورزشی در سال 95

 تبریک عرض نموده

و توفیقات روز افزون شما را در دیگر مراحل علمی از خداوند منان خواستاریم.