اطلاعیه

به استحضار دانشجویان محترم می رساند برای شرکت در مسابقه مقاله نویسی علمی در قالب پوستر به مناسبت هفته پژوهش (آذر ماه 1395)

از فایل پیوست برای آماده نمودن پوستر استفاده نمایند. لازم به ذکر است که مهلت تحویل پوستر به انجمن علمی دانشکده حداکثر دهم آذر ماه می باشد.

دانشجویان محترم جهت پاسخگویی به هرگونه سوال در این خصوص به خانم دکتر ثاقب جو مسئول پژوهشی دانشکده یا خانم فرشته احمدآبادی دانشجوی دکتری فیزیولوژی ورزشی مراجعه فرمایند.

به پوستر های برتر جوایزی از سوی معاونت محترم پژوهشی دانشگاه تعلق خواهد گرفت.

قالب تهیه پوستر به مناسبت هفته پژوهش 95