سرکار خانم دکتر سیده عذرا میرکاظمی

ارتقا مرتبه سرکار عالی از استادیاری به دانشیاری را

خدمت شما تبریک عرض نموده و آرزوی توفیق روز افزون شما را از درگاه ایزد منان خواستاریم.