برگزاری جلسه دفاع سمینار دانشجویان دکتری

 

آقای صادق چراغ بیرجندی

استاد راهنما: دکتر مرضیه ثاقب جو

 

زمان: چهارشنبه 95/10/1  ساعت 10

مکان: اتاق 407

 

با موضوع:

بررسي تاثير تمرين تناوبي شديد و مصرف مكمل ال- آر‍ژنين بر سطوح سرمي آيريزين، ANP و FGF21 مردان جوان دارای اضافه وزن