اطلاعیه

دانشجویان محترم مقاطع تحصیلات تکمیلی می بایست زین پس لوح فشرده پایان نامه خود را که تاکنون به مدیرت تحصیلات تکمیلی دانشگاه تحویل می شده است را به کارشناس پژوهشی دانشکده تحویل نمایند تا به انضمام پرونده فارغ التحصیلی ارسال شود.

لوح فشرده مذکور شامل:

1- فایل PDF کل پایان نامه    ←      (فایلی تحت عنوان:    PDF.شماره دانشجویی)

2- اسکن فایل صورت جلسه دفاع فرم شماره 10    ←      (فایلی تحت عنوان:    Scan.jpg)

3- عکس پرسنلی دانشجو    ←      (فایلی تحت عنوان:    jpg.شماره دانشجویی)

4- چکیده فارسی و انگلیسی با فرمت Word   ←      (فایلی تحت عنوان:    abstract.docx)

5- فرم تکمیل شده اطلاعات فردی و آلبوم فارغ التحصیلان     ←      (فایلی تحت عنوان:    album.docx)