تحصیلات تکمیلی

IMAGE

29 خرداد 97

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

جلسه دفاع سمینار آقای عباس خسروی     استاد راهنما: خانم دکتر ثاقب جو با عنوان: بررسی اثرهشت هفته تمرین هوازی ومصرف عصاره چای سبز...

IMAGE

22 خرداد 97

برگزرای آزمون جامع نیم سال دوم 97-96

  تاریخ و مکان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم ورزشی  مکان آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی درس: پاسخ های هورمونی به...

IMAGE

01 خرداد 97

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

  جلسه دفاع سمینار آقای محمد علی ربیعی      استاد راهنما: آقای دکتر مقرنسی-آقای دکتر سریر با عنوان: تاثیر دو شیوه تمرین...

IMAGE

29 آذر 96

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه

    برگزاری جلسه دفاع پایان نامه آقای شعیب زندی با عنوان " اثر 6 هفته تمرین تناوبی و تداومی هوازی همراه با مصرف عصاره عناب بر سطح...

IMAGE

26 مهر 96

برگزاری جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

برگزاری جلسه دفاع پایان نامه خانم محدثه عیدی کاخکی با عنوان " بررسی تأثیر یک دوره تمرین هوازی همراه با مصرف زیره سبز بر سطح سرمی...

IMAGE

27 تیر 96

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نفیسه عربشاهی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرایش:فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...