تحصیلات تکمیلی

IMAGE

06 ارديبهشت 96

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای امیر فیاض زاده رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد راهنما: دکتر جعفر خوشبختی...

IMAGE

11 اسفند 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای حسین طالبی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد راهنما: دکتر محمد کشتی...

IMAGE

06 بهمن 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه خیابانی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

05 بهمن 95

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نائمه رجائی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

01 دی 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بی بی مریم حسینی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: مدیریت ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

29 آذر 95

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

برگزاری جلسه دفاع سمینار دانشجویان دکتری   آقای صادق چراغ بیرجندی استاد راهنما: دکتر مرضیه ثاقب جو   زمان: چهارشنبه 95/10/1  ساعت 10...