تحصیلات تکمیلی

IMAGE

11 اسفند 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

  اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای حسین طالبی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد راهنما: دکتر محمد کشتی...

IMAGE

06 بهمن 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم سمیه خیابانی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

05 بهمن 95

دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم نائمه رجائی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

01 دی 95

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم بی بی مریم حسینی رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: مدیریت ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

29 آذر 95

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

برگزاری جلسه دفاع سمینار دانشجویان دکتری   آقای صادق چراغ بیرجندی استاد راهنما: دکتر مرضیه ثاقب جو   زمان: چهارشنبه 95/10/1  ساعت 10...

IMAGE

11 آبان 95

اطلاعیه تحصیلات تکمیلی

اطلاعیه   قابل توجه دانشجویان ارشد ورودی 1394 لازم به ذکر است که مهلت دفاع از پروپوزال تا پایان ترم جاری (مهر95) می باشد.     تحصیلات...