تحصیلات تکمیلی

IMAGE

17 خرداد 96

برگزاری آزمون جامع شفاهی دانشجویان دکتری نیم سال دوم 96-95

  به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری می رساند آزمون جامع شفاهی دانشجویان در نیم سال دوم 96-95 روز دوشنبه مورخ 96/3/22 ساعت 10-8 برگزار خواهد...

IMAGE

17 خرداد 96

جلسه دفاع رساله دکتری

جلسه دفاع رساله آقای امین اله دشتیان  استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور با عنوان: تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف...

IMAGE

10 خرداد 96

برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری نیم سال دوم 96-95

  تاریخ و مکان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم ورزشی  روز سه شنبه مورخ  96/3/16 مکان آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی...

IMAGE

08 خرداد 96

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

  جلسه دفاع سمینار آقای امین اله دشتیان استاد راهنما: آقای دکتر افضل پور با عنوان:تاثیر تمرینات تداومی و تناوبی شدید با و بدون مصرف...

IMAGE

02 خرداد 96

برگزاری جلسه دفاع دانشجویان ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد خانم زوفا زنجیریان رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی گرايش: فیزیولوژی ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد...

IMAGE

06 ارديبهشت 96

جلسه دفاع از پایان نامه کارشناسی ارشد

اطلاعیه جلسه دفاع از پایان نامه ارشد آقای امیر فیاض زاده رشته: تربیت بدنی و علوم ورزشی دانشكده: علوم ورزشی استاد راهنما: دکتر جعفر خوشبختی...