اطلاعیه

به اطلاع دانشجویان محترم مقطع کارشناسی ارشد دانشکده علوم ورزشی می رساند، طبق صورت جلسه شوراي تحصیلات تکمیلی دانشکده مورخ 1395/7/4  ضروری است

دانشجویانی که متقاضی دفاع از پایان نامه تحصیلی خود

در نیم سال دوم هرسال تحصیلی می باشند حداکثر تا آخر شهریور ماه

و برای نیم سال اول هرسال حداکثر تا اول دی ماه

پایان نامه خود را تحویل گروه نمایند.