اخبار

IMAGE

20 تیر 97

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

  جلسه دفاع سمینار خانم صدیقه طاهر زاده استاد راهنما: آقای دکتر مقرنسیبا عنوان:تأثیر 6 هفته تمرین هوازی و مصرف عصاره آبی دانه زیره سیاه...

IMAGE

16 تیر 97

ارایه آزمون جامع در نیم سال تابستان 97-96

  اطلاعیه به اطلاع دانشجویان محترم مقطع دکتری دانشکده علوم ورزشی می رساند، درس آزمون جامع در ترم تابستان در دانشکده ارایه شده و...

IMAGE

29 خرداد 97

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

جلسه دفاع سمینار آقای عباس خسروی     استاد راهنما: خانم دکتر ثاقب جو با عنوان: بررسی اثرهشت هفته تمرین هوازی ومصرف عصاره چای سبز...

IMAGE

22 خرداد 97

برگزرای آزمون جامع نیم سال دوم 97-96

  تاریخ و مکان برگزاری آزمون جامع دانشجویان دکتری دانشکده علوم ورزشی  مکان آزمایشگاه دانشکده علوم ورزشی درس: پاسخ های هورمونی به...

IMAGE

01 خرداد 97

برگزاری جلسه سمینار دانشجویان دکتری

  جلسه دفاع سمینار آقای محمد علی ربیعی      استاد راهنما: آقای دکتر مقرنسی-آقای دکتر سریر با عنوان: تاثیر دو شیوه تمرین...

IMAGE

17 ارديبهشت 97

لیست دروس ارائه شده نیم سال اول 98-97

    لیست دروس ارائه شده مقطع کارشناسی دانشکده علوم ورزشی نیم سال اول 98-97